De 10 ani în colaborarea cu administrațiile locale, întreprinderile mici, mijlocii și mari din România.

Activitățile în care Europroiect SRL se implică vizează atât proiecte finanțate din fonduri nerambursabile având beneficiari publici și privați, cât și proiecte industriale sau individuale de arhitectură, instalații, amenajări, schimabare funcțiune și altele.

  • Management de proiect
  • Documentații tehnico-economice
  • Proiectare arhitectură
  • Proiectare instalații
  • Asistență tehnică

 


Despre Noi

S.C. EUROPROIECT S.R.L. este o societate comercială înființată în anul 2003, având ca obiecte de activitate prestarea de servicii de proiectare și consultanță tehnică, economică și financiară cu experiență în elaborarea de proiecte atât în cadrul programelor de predare-Phare / SAPARD, cât și de post – aderare: POR, POS CCE, PNDR, programe naționale.

Europroiect își desfășoară activitatea în conformitate cu standardele ISO 9001:2008, ISO 14001: 2005, ISO 27001:2006.

Suntem o echipă tânără, având o bază solidă de cunoștințe dobândite în instituțiile de stat și corporațiile multinaționale. Scopul nostru este acela de a oferii un serviciu complet clienților noștri, de la concept până la punerea în practică a proiectului.
ServiciiContact

Adresa: Adresa: B-dul. I.C. Brătianu, nr. 9, Tel / Fax: 0245.610.104, Email: sc_europroiect@yahoo.com