CONSTRUIRE SEDIU

Titlul proiectului: „Modernizarea activitatii la S.C. EUROPROIECT S.R.L. prin construire sediu” Cod SMIS 102182Denumirea beneficiarului: S.C. EUROPROIECT S.R.L.
Scopul proiectului: consolidarea pozitiei pe piata a SC EUROPROIECT SRL prin asigurarea si dotarea infrastructurii necesare desfasurarii activitatii CAEN 7111 si achizitionarea de echipamente IT si softuri necesare prestarii serviciilor de arhitectura, cu respectarea principiilor dezvoltarii durabile si egalitatii de sanse.

Rezultatele si obiectivele specifice ale proiectului sunt:
  • Cladire sediu nou, construita si mobilata corespunzator, situata in Municipiul Targoviste, str. Calea Ialomitei, nr. 3B.

  • Echipamente IT si softuri achizitionate care asigura realizarea de servicii si procese noi. S-au achizitionat echipamente IT si softuri: laptop-4 buc, server stocare -1 buc, Imprimata 3D-1 buc, Licente CAD (2 pachete simple si 2 complexe).

  • Se vor crea noi locuri de munca din care minim unul pentru persoane apartinand categoriilor devaforizate; se are in vedere si modificarea contractelor de munca ale persoanelor incadrate cu timp partial de lucru, astfel incat sa se asigure cresterea numarului mediu de personal de la 7 la 10.

  • Valoarea totala a proiectului este 1.355.628,22 lei, din care suma nerambursabila solicitata este de 804.233,71 lei, din care 683.598,64 lei valoarea eligibila nerambursabila din FEDR si 120.635,07 lei valoare eligibila nerambursabila din bugetul national. Proiectul a fost implementat in perioada 01.06.2016 - 30.11.2021.

  • Realizarea investitiei are impact direct la nivelul societatii, contribuind la crestrea capacitatii societatii de a realiza servicii semnificativ imbunatatite precum si servicii si procese noi: prototipare macheta arhitectura, scanare planse mari, elaborare liste cantitati, precum si optimizarea fluxurilor de date si utilizare eficienta a resurselor.

  • Informatii suplimentare despre proiect se pot obtine la: SC EUROPROIECT SRL, Jud. Dambovita, Mun. Targoviste, Calea Ialomitei, nr. 3B, tel. 0722.229.461, E-mail: sc_europroiect@yahoo.com; Letitia Nedelschi-Diculescu.

Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro

Investim în viitorul tau! Proiect cofinantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operational Regional 2014-2020

Continutul acestui material nu reprezinta în mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului României